... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Poptávky

Zadavatel postupuje dle interní „Směrnice o pravidlech pro výběr dodavatelů a zadávání zakázek“.


Název zakázky: Dodávka kontrolérů bezdrátově sítě a access pointů
Číslo zakázky:
01/2020
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení:
14.1. 2020

Lhůta pro podání nabídek: 31.1. 2020 do 9:30


Dokumentace:


Poptávkový list
 (PDF)
Příloha č.1  Krycí list
(DOCX)
Příloha č.2  Rekapitulace cenové nabídky
(XLSX)
Příloha č.3  Podrobný popis a specifikace dodávky
(PDF)Název zakázky: Servisní podpora diskového pole v délce trvání do 17. 1. 2021
Číslo zakázky:
02/2020
Druh zakázky: Dodávka

Termín vyhlášení: 21.1. 2020

Lhůta pro podání nabídek: 30.1. 2020 do 12:00


Dokumentace:


Poptávkový list
 (PDF)
Příloha č.1  Krycí list
(DOCX)
Příloha č.2  Technická specifikace (PDF)
Návrat na obsah