... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah


Projekt rozvoje zaměstnanců Liberecké IS, a.s. na léta 2013 – 2015
CZ.1.04/1.1.02/94.01281


Společnost Liberecká IS, a.s. dostala příležitost realizovat již druhý vzdělávací projekt za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, oblast podpory 4.1.1., prioritní osa 4.1. Adaptabilita. Projekt má za cíl posílit konkurenceschopnost společnosti prostřednictvím vysoce kvalifikovaného týmu zaměstnanců. Projekt navazuje na dosavadní rozvojové aktivity v této oblasti a to zejména na projekt "Komplexní rozvoj lidských zdrojů ve společnosti Liberecká IS, a.s.", který byl realizován v letech 2010 - 2012.

Projekt se zaměřuje zejména na zvyšování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a tím přispívá ke zvyšování jejich adaptability a posilování konkurenceschopnosti podniku.

Tohoto cíle bude dosaženo uceleným systémem vzdělávání, který vychází z dlouhodobé práce s lidskými zdroji a bude směřovat ke zvyšování odborné kvalifikace v technicky náročném a rychle se rozvíjejícím prostředí informačních technologií.

Termín realizace: 1.7.2013 – 30.6.2015


Návrat na obsah