... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Poptávky

Zadavatel postupuje dle interní „Směrnice o pravidlech pro výběr dodavatelů a zadávání zakázek“.


Název zakázky: Dodávka 2 serverů a migrace Falconstor na aktuální verzi

Číslo zakázky: 12/2020
Druh zakázky: Dodávka, implementace a migrace dat

Termín vyhlášení: 23.10. 2020

Lhůta pro podání nabídek: 11.11. 2020 do 10:00


Dokumentace:


Poptávkový list
 (PDF)
Příloha č.1  Krycí list
(DOCX)
Příloha č.2  Rekapitulace cenové nabídky (XLSX)
Příloha č.3  Podrobný popis a specifikace (PDF)

Příloha č.4  Návrh kupní smlouvy (DOCX)Návrat na obsah