... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Poptávky

Zadavatel postupuje dle interní „Směrnice o pravidlech pro výběr dodavatelů a zadávání zakázek“.


Název zakázky: Portál občana Liberec

Číslo zakázky: 8/2021
Druh zakázky: Dodávka

Termín vyhlášení: 19.4. 2021

Lhůta pro podání nabídek: 17.5. 2021 do 10:00


Dokumentace:


Poptávkový list
 (PDF)
Příloha č. 1 Krycí list  (DOCX)
Příloha č. 2 Technické zadání  (PDF)
Příloha č. 3 Rekapitulace cenové nabídky  (XLSX)
Příloha č. 4 Návrh smlouvy  (DOCX)
Příloha č. 5 Hodnotící kritéria a způsob hodnocení  (PDF)
Příloha č. 6 Požadavky na prokázání kvalifikace  (PDF)
Příloha č. 7 Čestné prohlášení uchazeče  (XLSX)
Příloha č. 8 Specifikace HW a SW prostředí  (PDF)
Příloha č. 9 Grafický minimanuál loga města Liberec  (PDF)Návrat na obsah