... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Poptávky

Zadavatel postupuje dle interní „Směrnice o pravidlech pro výběr dodavatelů a zadávání zakázek“.


Název zakázky: Dodávka licencí v licenčním programu MS enterprise agreement

Číslo zakázky: 1/2021
Druh zakázky: Dodávka

Termín vyhlášení: 19.1. 2021

Lhůta pro podání nabídek: 4.2. 2021 do 10:00


Dokumentace:


Poptávkový list
 (PDF)
Příloha č.1  Krycí list  
(DOC)
Příloha č.2 Minimální požadavky na předmět plnění  (PDF)
Příloha č.3  Rekapitulace cenové nabídky  (XLS)
Návrat na obsah