... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Poptávky

Zadavatel postupuje dle interní „Směrnice o pravidlech pro výběr dodavatelů a zadávání zakázek“.


Název zakázky: Dodávka osobních počítačů

Číslo zakázky: 08/2022
Druh zakázky: Dodávka

Termín vyhlášení: 17.5. 2022

Lhůta pro podání nabídek: 2.6. 2022 do 10:00


Dokumentace:


Poptávkový list
 (PDF)
Příloha č.1  Krycí list
(DOCX)
Příloha č.2  Rekapitulace cenové nabídky (XLSX)
Příloha č.3  Podrobný popis a specifikace (PDF)

Příloha č.4  Návrh kupní smlouvy (DOC)Návrat na obsah