... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Konference - Problematika informatiky v obcích Libereckého kraje

Sdílením nákladů na informatické služby může město ušetřit

Sdílením informatických služeb s okolními obcemi může Liberec ušetřit


O problematice informatiky ve veřejné správě a možnosti spolupráce Statutárního města Liberec s obcemi Libereckého kraje v této oblasti diskutovali účastníci konference, která se uskutečnila ve čtvrtek 23. května v prostorách VIP salonu liberecké Tipsport areny.
Pořadatelem konference bylo Sdružení obcí Libereckého kraje a společnost Liberecká IS
a.s. Právě tato společnost, založená před necelými deseti lety Statutárním městem Liberec, zajišťuje pro město Liberec důležité a v současnosti již nezbytné informatické služby. Disponuje potřebným know-how a robustními technologiemi, které umožňují využívání těchto služeb dnes již i dalšími obcemi Libereckého kraje.
Menším obcím se tak nabízí formou služeb možnost využít sdílených serverových řešení, včetně zálohování dat a hostingu aplikací mezi něž patří například spisová služba. Uvedené služby zajišťuje Liberecká IS, která dle potřeby garantuje jejich vysokou dostupnost v včetně nepřetržitého dohledu provozu.
Pro obce je taková spolupráce vysoce výhodná, neboť sdílené služby jsou levnější a ušetřit může i město Liberec díky rozložení fixních nákladů. „Toto je moderní trend spolupráce. Jak pro město Liberec, tak i pro okolní obce je to výhodný stav, jednoduše budeme sdílet znalosti a technologie,“ zdůraznil náměstek primátorky pro ekonomiku a systémovou integraci úřadu Jiří Šolc, který nad konferencí převzal záštitu.
Konference se vedle zástupců města, okolních obcí a soukromého sektoru zúčastnili také pracovníci libereckého magistrátu. O roli informatika na úřadě pohovořil vedoucí odboru informatiky a řízení procesů Zbyněk Vavřina. „V dřívějších letech se informatik zabýval zejména opravami výpočetní techniky nebo pomáhal s obsluhou programů. S nástupem e-governmentu se dnes od informatika vyžaduje komplexní služba, znalost vnitřních procesů i legislativy,“ zmínil Zbyněk Vavřina.


Prezentace ke stažení:

Geovap - hostovaná spisová služba
DATRON - příklady využití IT pro usnadnění práce měst a obcí Libereckého kraje
Net System - datová centra a úspora sdílených nákladů
EstiRoad - příprava stavebních zakázek a cenové podklady

Liberecká IS - Aspe - systém pro řízení projektů

Město Liberec - Role informatika na úřadě


Návrat na obsah