... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Liberecká IS, a.s. je veřejným poskytovatel veřejné telefonní služby VoIP v územním rozsahu Libereckého kraje. Hlasové služby jsou poskytovány prostřednictvím VoIP. Uveřejněné informace jsou v souladu se zákonem o elektronických komunikacích číslo 127/2005 Sb. v aktuálním znění.

Linky tísňového volání a harmonizovaných čísel

Seznam telefonních čísel pro tísňové volání:

112 - jednotné evropské číslo tísňového volání,
150
- Hasičský záchranný sbor ČR,
155
- zdravotnická záchranná služba,
158
- Policie ČR,
156
- obecní (městská) policie.

Seznam evropských harmonizovaných čísel:

116 000 - horká linka pro případy pohřešovaných dětí,
116 006 - linka pomoci obětem trestných činů,
116 111 - linka důvěry pro děti,
116 123 - linka důvěry poskytující emocionální podporu.


Tísňové volání je zajištěno nepřetržitě, bezplatně a ze všech koncových hlasových zařízení.

Pravidla a rady používání tísňových linek

Linky tísňového volání slouží k pomoci při faktickém ohrožení života, majetku, životního prostředí a kdy je nutný okamžitý zásah složek Integrovaného záchranného systému (hasiči, lékař, policie apod.)
V případě, že nevíte na jaké číslo tísňové linky zavolat (dopravní nehoda, únik škodlivých látek apod.)  volejte číslo tísňového volání 112.

1) Linky prosím využívejte v případě nouze (ohrožení života, majetku apod.)
2) Operátorovi sdělte:


a. co se stalo,
b. kde se to stalo (v případě, že neznáte přesné místo, alespoň nějaký záchytný bod),
c. rozsah události popř. počet zraněných
,
d. své jméno a telefonní číslo ze kterého voláte.

Postih při zneužití tísňového volání

Volání za jiným účelem, než je stanoven, je označováno jako zlomyslné volání. Uskutečňování zlomyslných volání je přestupkem, za který může Český telekomunikační úřad uložit pokutu až do výše 100 000 Kč (dle Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích – § 120), v extrémních případech může být takové jednání klasifikováno jako trestný čin poškozování a ohrožování provozu obecně prospěšného zařízení (dle Ust. § 276 zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění).

Návrat na obsah