... řešení
nejen
pro veřejnou správu...
Přejít na obsah

Liberecká IS  spravuje a pomáhá rozvíjet geografický informační systém především pro Statutární město Liberec. GIS, který je dnes v Liberci používán se začal budovat od roku 2001. Základem systému je standardní relační databáze ORACLE, která tvoří jednotný datový sklad grafických i popisných geografických dat. Samotný GIS je tvořen 3 vrstvou architekturou umožňující jednoduchou správu a  prezentaci dat na intranetu i internetu.

Město Liberec využívá technologii firmy Geovap spol. s.r.o. Data jsou k uživatelům z řad veřejnosti prezentována prostřednictvím aplikace Marushka, která slouží také uživatelům magistrátu jako základní prostředí pro práci s grafickými daty.


Stěžejní projekty

Správa dat projektu Digitální technická mapa města Liberce.

Aktualizace dat projektu Digitální technická mapa města Liberce včetně dat polohopisu a výškopisu obce Liberec a vedení inženýrských sítí.

Poradenství v pasportech včetně poskytování podpory při návrhu, realizaci a následné údržbě dat. Příkladem můžeme jmenovat pasporty  komunikací, zeleně, optické sítě apod.

Správa a rozvoj aplikace Marushka, která je k dispozici veřejnosti z Mapového portálu města.

Kontakty

Ondřej Vyskočil

manažer úseku GIS
+420 485 243 042
vyskocil.ondrej@is.liberec.cz


Portál k prohlížení a hlášení závad


Zimní údržba


Interaktivní plán ZOO


Historické mapy

Návrat na obsah