Výběrová řízení - Liberecká IS, a.s. - komplexní řešení pro veřejnou správu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výběrová řízení

Podnabídka

Veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se o zakázky, u nichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč bez DPH ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). V souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona nejsou tyto zakázky zadávány v zadávacím řízení dle zákona. Zadavatel postupuje dle vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.


Název zakázky: Připojení ZŠ OBLAČNÁ na metropolitní optickou síť
Číslo zakázky: 10/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 19.5.2016
Lhůta pro podání nabídek: 30.5.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Zadávací dokumentace (PDF)
Příloha č.1 - Krycí list nabídky  (DOC)
Příloha č.2 - Výkaz výměr (XLS)

Příloha č.2a - Výkaz výměr pro stavební SW (XML)
Příloha č.3 - Projektová dokumentace (PDF)
Příloha č.4 - Smlouva o dílo (DOC)


Název zakázky: Připojení ZŠ 5.KVĚTNA na metropolitní optickou síť
Číslo zakázky: 12/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 19.5.2016
Lhůta pro podání nabídek: 30.5.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Zadávací dokumentace (PDF)
Příloha č.1 - Krycí list nabídky  (DOC)
Příloha č.2 - Výkaz výměr (XLS)

Příloha č.2a - Výkaz výměr pro stavební SW (XML)
Příloha č.3 - Projektová dokumentace (PDF)
Příloha č.4 - Smlouva o dílo (DOC)

______________________________________________________________________________________________________________


Název zakázky: Podpora typového aplikačního programového vybavení
Číslo zakázky: 8/2016
Druh zakázky: Služby
Termín vyhlášení: 23.5.2016
Lhůta pro podání nabídek: 7.6.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Výzva a zadávací dokumentace (PDF)
Příloha č.1 - Krycí list nabídky  (DOC)
Příloha č.2 - Rekapitulace ceny (
DOC)
Příloha č.3 - Popis predmětu zakázky (DOC)
Příloha č.4 - Návrh smlouvy (
DOC)
Příloha č.5 - Prohlášení uchazeče (DOCX)
Příloha č.6 - Čestné prohlášení (DOC)

 Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky