Výběrová řízení - Liberecká IS, a.s. - komplexní řešení pro veřejnou správu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výběrová řízení

Podnabídka

Veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se o zakázky, u nichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč bez DPH ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). V souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona nejsou tyto zakázky zadávány v zadávacím řízení dle zákona. Zadavatel postupuje dle vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.


Název zakázky: SERVIS A DOHLED FYZICKÉ VRSTVY OPTICKÉ METROPOLITNÍ SÍTĚ LIBEREC
Číslo zakázky: 20/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 19.10.2016
Lhůta pro podání nabídek: 7.11.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:

Zadávací dokumentace
(PDF)
Příloha č.1 Krycí list  (DOCX)
Příloha č.2 Cenová rekapitulace – servisní ceník (XLSX)      
Příloha č.3 Technické podmínky
(DOC)
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo
(DOC)
Příloha č. 5 – Čestné prohlášení
(DOC)


Název zakázky: Servisní podpora diskového pole v délce trvání 1 rok
Číslo zakázky: 21/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 27.10.2016
Lhůta pro podání nabídek: 7.11.2016, do 12:00 hodin


Dokumentace:


Poptávkový list (PDF)
Příloha č.1 – Krycí list nabídky (DOC)
Příloha č.2 – Technická specifikace (PDF)

 Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky