Výběrová řízení - Liberecká IS, a.s. - komplexní řešení pro veřejnou správu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výběrová řízení

Podnabídka

Veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se o zakázky, u nichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč bez DPH ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). V souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona nejsou tyto zakázky zadávány v zadávacím řízení dle zákona. Zadavatel postupuje dle vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.


Název zakázky: MAN LIBEREC - PÁTEŘNÍ OPTICKÝ KABEL
Číslo zakázky: 13/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 1.7.2016
Lhůta pro podání nabídek: 27.7.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Výzva a zadávací dokumentace
(PDF)
Příloha č.1 Krycí list nabídky  (DOC)
Příloha č.2 Čestné prohlášení (DOCX)
Příloha č.3 Projektová dokumentace – na vyžádání u zadavatele
Příloha č.4 Smlouva o dílo (DOC)
Příloha č.5 Kupní smlouva (DOC)
Příloha č.6 Výkaz výměr (XLS)
Příloha č.7 Dodatečné informace č.1  (PDF)
Příloha č.8 Dodatečné informace č.2  (PDF)

 
 Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky