Výběrová řízení - Liberecká IS, a.s. - komplexní řešení pro veřejnou správu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výběrová řízení

Podnabídka

Veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se o zakázky, u nichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč bez DPH ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). V souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona nejsou tyto zakázky zadávány v zadávacím řízení dle zákona. Zadavatel postupuje dle vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.


NNázev zakázky: Dodávka optického přepínače
Číslo zakázky: 25/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 7.12.2016
Lhůta pro podání nabídek: 14.12.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Zadávací dokumentace (PDF)
Příloha č.1 – Krycí list (DOC)
Příloha č.2 – Technická specifikace (DOCX)


Název zakázky: Dodávka switchů a modulů
Číslo zakázky: 24/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 30.11.2016
Lhůta pro podání nabídek: 14.12.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Zadávací dokumentace (PDF)
Příloha č.1 – Krycí list (DOC)
Příloha č.2 – Technická specifikace (DOCX)
Příloha č.3 – Rekapitulace cenové nabídky (XLSX)
Příloha č.4 – Návrh smlouvy (DOCX)
Příloha č.5 – Čestné prohlášení (DOC)

 Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky