Výběrová řízení - Liberecká IS, a.s. - komplexní řešení pro veřejnou správu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Výběrová řízení

Podnabídka

Veřejné zakázky malého rozsahu

Jedná se o zakázky, u nichž předpokládaná hodnota nedosahuje limitu 2 mil. Kč bez DPH ve smyslu ust. § 12 odst. 3 zákona č.137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"). V souladu s ust. § 18 odst. 5 zákona nejsou tyto zakázky zadávány v zadávacím řízení dle zákona. Zadavatel postupuje dle vnitřní směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.


Název zakázky: Upgrade VDI
Číslo zakázky: 15/2016
Druh zakázky: Dodávka
Termín vyhlášení: 27.7.2016
Lhůta pro podání nabídek: 16.8.2016, do 10:00 hodin


Dokumentace:


Zadávací dokumentace
(PDF)
Příloha č.1 Krycí list nabídky  (DOC)
Příloha č.2 Návrh kupní smlouvy (DOCX)
Příloha č.3 Čestné prohlášení (DOC)
Příloha č.4 Cenová rekapitulace (DOCX)
Příloha č.5 Technická specifikace (DOCX)
Příloha č.6 Čestné prohlášení č.2 (DOCX)

 Hledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky