Reference - Liberecká IS, a.s. - komplexní řešení pro veřejnou správu

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Reference

Podnabídka

Reference


Služby IT

Statutární město Liberec

www.liberec.cz

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

www.dpmlj.cz

Krajská vědecká knihovna v Liberci, p.o.

www.kvkli.cz

Technické služby města Liberce a.s.

www.tsml.cz

Zoologická zahrada Liberec, p.o.

www.zooliberec.cz

Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou

www.vratislavice.cz

Statutární město Jablonec nad Nisou

www.mestojablonec.cz

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, p.o.

www.saldovo-divadlo.cz

Oblastní galerie v Liberci, p.o.

www.ogl.cz

Komunitní středisko KONTAKT Liberec, p.o.

www.ksk-liberec.cz

Komunitní práce Liberec o.p.s.

www.kpliberec.cz

Centrum Babylon, a.s.

www.centrumbabylon.cz

Městská policie Liberec

www.mpliberec.cz


Služby elektronických komunikací

Liberecký kraj

www.kraj-lbc.cz

Technické služby města Liberce a.s.

www.tsml.cz

Technická univerzita v Liberci

www.tul.cz

Grepa Networks s.r.o.

www.grepnet.cz

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

www.policie.cz/uzemni-utvary-krajske-reditelstvi-policie-lbk.aspx

UPC Česká republika, s.r.o.

www.upc.cz

T-Mobile Czech Republic a.s.

www.t-mobile.cz


Kartový systém

Liberecký kraj  

www.kraj-lbc.cz

Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.

www.dpmlj.cz

BusLine a.s.

www.busline.cz

Českolipská informační, spol. s.r.o.

www.clis.cz

ČSAD Liberec, a. s.

www.csadlb.cz

ČSAD Česká Lípa, a. s.

www.csad-cl.czHledat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky